Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh đào tạo đại học, liên thông đại học, đại học văn bằng hai - Hệ vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

 

Tải các biểu mẫu đính kèm:

     1. Mẫu Phiếu xét tuyển

     2. Mẫu Phiếu tuyển sinh

Tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2019