Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thông tin tuyển sinh

Đề án Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

 

Download Hướng dẫn và Mẫu Phiếu đăng ký xét học bạ tại đây

 

Tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2019