Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

       Tổ tư vấn tuyển sinh

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0345 326 999
  • Email: totuyensinh@tckt.edu.vn

Thông tin tuyển sinh

Bộ Giáo dục&Đào tạo cấp mã tuyển sinh HFA cho Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Kế toán tại Thừa Thiên Huế