Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thông tin tuyển sinh

Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 Đại học hệ chính quy năm 2018

Tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2019