Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

       Tổ tư vấn tuyển sinh

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0345 326 999
  • Email: totuyensinh@tckt.edu.vn

Thông tin tuyển sinh

Thông báo xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy


XÉT TUYỂN BỔ SUNG TỪ HỌC BẠ THPT (ĐẾN 23/8): HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN HỌC BẠMẪU PHIẾU XÉT TUYỂN TỪ HỌC BẠ

XÉT TUYỂN BỔ SUNG TỪ ĐIỂM THI THPT 2018 (ĐẾN 23/8): MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN