Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thông tin tuyển sinh

Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ và lịch thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2017

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ và lịch thi, kỳ thi tuyển sinh

đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2017

 

Căn cứ Thông báo số 133/TB-TĐHTCKT ngày 19/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2017.

Căn cứ kết luận tại cuộc họp giao ban ngày 01/8/2017 của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ Chính quy năm 2017.

Trường Đại học Tài chính - Kế toán thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ và điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy năm 2017 như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh: Kéo dài đến ngày 10/9/2017. Thí sinh mua hồ sơ và nộp hồ sơ cùng với phí hồ sơ, phí dự thi tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán. Phí hồ sơ: 50.000đ/hồ sơ. Phí dự thi: 200.000đ/môn thi.

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán thuộc Trường Đại học Tài chính - Kế toán tổ chức ôn tập kiến thức cho các thí sinh có nhu cầu (đề cương ôn tập xem tại đây). Thí sinh liên hệ với Văn phòng Trung tâm để biết thêm chi tiết.

2. Thời gian tổ chức thi:

+ Tập trung thí sinh để phổ biến quy chế thi: 14g00, chiều ngày 15/9/2017

+ Thi các môn theo Thông báo tuyển sinh: Ngày 16 và 17/9/2017.

Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh liên hệ với Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Tài chính - Kế toán để được hướng dẫn. Điện thoại: 055.3845566, 055.3845567./.