Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Công ty Cổ phần Quản lý tri thức GBI Quốc tế (Hà Nội) tặng 17 suất học bổng cho sinh viên

Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo các khóa học kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán trong năm học 2016 - 2017, Công ty Cổ phần Quản lý tri thức GBI Quốc tế (Hà Nội) đã xét và tặng học bổng trị giá 11.500.000đ cho 16 sinh viên thuộc các khóa đại học chính quy, liên thông đại học và CLB “Dấu chân điều ước” của Trường Đại học Tài chính - Kế toán. Đây là những tập thể và cá nhân có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia công tác quản lý các khóa học kỹ năng mềm và tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Được sự ủy quyền của lãnh đạo Công ty, chiều ngày 05/5/2017, Thầy Nguyễn Chấp - Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên đã trao các suất học bổng cho sinh viên.

Thầy Nguyễn Chấp - Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên trao các suất học bổng của Công ty GBI cho sinh viên


Trong năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã hợp tác với Công ty Cổ phần Quản lý Tri thức GBi Quốc tế (Hà Nội) tổ chức được 2 khóa học trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên các khóa 5 đại học hệ chính quy và khóa 5 liên thông đại học hệ chính quy, tổng số sinh viên tham gia các khóa học là 500 sinh viên. Sau khi kết thúc khóa học, sinh viên được Công ty đánh giá kết quả và phối hợp với Trường Đại học Tài chính - Kế toán cấp giấy chứng nhận nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra đối với sinh viên đại học hệ chính quy của Nhà trường.


                                             Nguồn tin: Vũ Văn Khanh (Phòng CTSV)