Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 02 ĐH và khóa 04 LTĐH Khoa Tài chính - Ngân hàng

Được sự cho phép của Ban Giám hiệu Nhà trường, ngày 24/3/2017 Khoa Tài chính - Ngân hàng đã tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 09 sinh viên có kết quả học tập khá, giỏi của Khóa 02 Đại học và Khóa 04 Liên thông đại học thuộc Khoa Tài chính - Ngân hàng.


Tham dự Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp có lãnh đạo Khoa Tài chính - Ngân hàng, các thầy giáo, cô giáo trong Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, giảng viên hướng dẫn, giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng cùng đông đảo các bạn sinh viên đến động viên, ủng hộ tinh thần cho các sinh viên.


Theo nhận xét của các thành viên Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, mặc dù còn có một số điểm hạn chế, thiếu sót nhưng toàn bộ sinh viên tham gia bảo vệ khóa luận đã thể hiện được sự nghiêm túc trong quá trình học tập và nghiên cứu, các sinh viên đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp.


Kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 02 Đại học và Khóa 04 Liên thông đại học thuộc Khoa Tài chính - Ngân hàng:


            

                Nguồn tin: Nguyễn Thị Thu Hảo (Phòng TC-HC)