Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Sự kiện

Khoa Kế toán - Kiểm toán tổ chức cho sinh viên các khóa 2 đại học và khóa 4 LTĐH hệ chính quy bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm 2017

Trong 2 ngày từ 09/03 đến 10/03/2017, tại Phòng bảo vệ luận văn Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 14 sinh viên thuộc các khóa 2 đại học hệ chính quy và khóa 4 liên thông đại học hệ chính quy thuộc chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và Kế toán nhà nước.


Tham dự bảo vệ khóa luận tốt nghiệp có lãnh đạo Khoa Kế toán - Kiểm toán, giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện, giảng viên của Khoa Kế toán - Kiểm toán cùng sinh viên, bạn bè và người thân tham dự để động viên, cổ vũ cho sinh viên.


Đề tài khóa luận tốt nghiệp năm 2017 xoay quanh các nội dung liên quan đến chuyên ngành học của sinh viên như: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá sản phẩm, kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán tài sản cố định, kế toán các khoản chi hoạt động.


Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, nội dung các khóa luận được sinh viên nghiên cứu công phu, thể hiện sự nghiêm túc trong quá trình học tập, khả năng viết báo cáo, khả năng làm việc độc lập và tổng hợp kiến thức đã có những tiến bộ hơn so với những năm học trước, hầu hết sinh viên đều bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp của mình.


Danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận và kết quả điểm như sau:

ĐIỂM BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KHÓA 2 ĐẠI HỌC, KHÓA 4LTĐH - KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

TT

Mã số SV

HỌ VÀ

TÊN

LỚP

Điểm

1

13020581

Hồ Thị Mỹ

Linh

D02B11

8,5

Tám rưỡi

2

13021203

Trần Thị Xuân

Thùy

D02B14

8,5

Tám rưỡi

3

15041568

Nguyễn Thị

Tạo

LTDH04B1

9,0

Chín

4

15042107

Tôn Thị Diễm

Trang

LTDH04B2

8,5

Tám rưỡi

5

13021086

Nguyễn Lê Nguyên

Thảo

D02B11

9,5

Chín rưỡi

6

13020311

Nguyễn Thị

Hằng

D02B19

9,0

Chín

7

15041581

Nguyễn Văn

Tín

LTDH04B1

8,5

Tám rưỡi

8

12450348

Lê Thị Phương

Thảo

D02B11

9,0

Chín

9

15041579

Tạ Thị Nguyên

Thủy

LTDH04B1

9,0

Chín

10

13020799

Trần Thị

Nhàn

D02B14

9,2

Chín, hai

11

13020470

Nguyễn Thị Thu

Hương

D02B11

8,5

Tám rưỡi

12

13020063

Trương Thị Bích

Cẩm

D02B33

9,0

Chín

13

13020733

Nguyễn Thị

Ngân

D02B33

8,6

Tám, sáu

14

15041926

Nguyễn Thị Thu

Đông

LTDH04B2

9,0

Chín


Một số hình ảnh bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:


 

Nguồn tin: Vũ Văn Khanh (P.CTSV)