Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Cấp 63 suất học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên Khóa 2 Đại học, Khóa 4 LTĐH và Khóa 17 Cao đẳng hệ chính quy

  
  
Trong năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã trích từ nguồn thu sự nghiệp số tiền 1,7 tỷ đồng cho Quỹ học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên nhằm kịp thời động viên, chia sẻ và khuyến khích sinh viên thi đua học tốt.


Trong tổng số 1,7 tỷ tiền học bổng của năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Tài chính- Kế toán đã xét và cấp trên 900 triệu đồng học bổng trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017cho 181 sinh viên khóa 02, 03, 04 Đại học, khóa 04, 05 Liên thông Đại học và các khóa 17, 18, 19 Cao đẳng hệ chính quy. Với mức học bổng loại xuất sắc bậc đại học là 5.360.000đ/sinh viên, giỏi 4.355.000đ/sinh viên, mức học bổng loại khá đại học là 3.350.000đ/sinh viên. Mức học bổng Bậc cao đẳng loại xuất sắc là 4.080.000đ/sinh viên, học bổng loại giỏi là 3.315.000đ/sinh viên, loại khá là 2.550.000đ/sinh viên.


Đối với học kỳ 2 năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Tài chính - Kế toán tiếp tục xét và cấp gần 800 triệu đồng cho sinh viên. Trong số 800 triệu tiền học bổng của học kỳ 2, đã xét và cấp gần 300 triệu tiền học bổng cho 63 sinh viên Khóa 2 đại học, Khóa 4 Liên thông đại học và Khóa 17 Cao đẳng hệ chính quy đạt kết quả học tập và rèn luyện cao đã tốt nghiệp ra trường. Mức học bổng loại xuất sắc bậc đại học là 5.025.000đ/sinh viên; loại giỏi là 4.355.000đ/sinh viên; mức học bổng Bậc cao đẳng loại xuất sắc là 3.825.000đ/sinh viên, học bổng loại giỏi là 3.315.000đ/sinh viên. Số tiền 500 triệu còn lại sẽ được Trường tiếp tục xét và cấp cho sinh viên các khóa học còn lại sau khi có kết quả đánh giá kết quả rèn luyện.


Nguồn tin: Vũ Văn Khanh (Phòng CTSV)