Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp trường năm 2019 “Kiểm tra đánh giá tiếng Anh bằng hình thức trắc nghiệm khách quan - Thực trạng và giải pháp tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán”

Ngày 26/11 vừa qua, đề tài “Kiểm tra đánh giá tiếng Anh bằng hình thức trắc nghiệm khách quan - Thực trạng và giải pháp tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán” được Hội đồng khoa học Nhà trường do TS. Bùi Phụ Anh làm Chủ tịch thông qua với Kết quả xếp loại Khá. Đề tài do nhóm tác giả ThS. Trần Tuyết Lê - Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ làm chủ nhiệm, TS. Trần Thị Bích Thủy - Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ đồng chủ nhiệm, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phòng QLKH&HTQT làm thư ký cùng với sự tham gia của các giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ ThS. Võ Ngọc Ánh, ThS. Phạm Thị Tuyết Quỳnh, ThS. Bùi Thị Thu Vân.


ThS. Trần Tuyết Lê thay mặt nhóm tác giả trình bày kết quả đề tài

Xuất phát từ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và toàn cầu, các trường đại học trong cả nước nói chung và Trường Đại học Tài chính - Kế toán nói riêng rất chú trọng đến việc trang bị kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên. Chính vì thế, cả giảng viên và sinh viên đã và đang có những thay đổi về phương pháp dạy - học, chú trọng đến kỹ năng giao tiếp vốn dĩ rất cần thiết cho sinh viên khối ngành kinh tế trong điều kiện hội nhập. Cùng với những đổi mới này, việc đánh giá kết quả học tập không chỉ dừng lại ở đánh giá khả năng tái hiện kiến thức đã học mà cả khả năng hiểu, suy luận và tư duy bằng tiếng Anh của sinh viên.

Tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán, kiểm tra trắc nghiệm khách quan (objective multiple-choice test) là loại kiểm tra chính để đánh giá kết quả học tập các môn học tiếng Anh của sinh viên. Đây cũng là một trong những cách đánh giá kỹ năng và kiến ​​thức của sinh viên rất hữu hiệu và hiện đang được áp dụng rộng rãi.

Bài kiểm tra tiếng Anh cần thiết phải được xây dựng một cách hiệu quả nhằm mang lại sự đánh giá chính xác, khách quan, công bằng. Bên cạnh đó, sinh viên cần hiểu rõ các thủ thuật làm bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan, nắm vững mình phải chuẩn bị những gì về kiến thức và kỹ năng trong quá trình học tập để nâng cao trình độ cũng như đạt kết quả tốt trong các bài kiểm tra này.


ThS. Trần Xuân Việt - Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phản biện đề tài


ThS. Lê Hồng Quang, Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ phản biện đề tài

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu thực trạng áp dụng việc kiểm tra đánh giá tiếng Anh bằng hình thức trắc nghiệm khách quan; những ưu điểm, hạn chế của việc kiểm tra đánh giá tiếng Anh bằng hình thức trắc nghiệm khách quan tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán; từ đó đưa ra một số đề xuất cải thiện quy trình tổ chức ra đề và kiểm tra đánh giá tiếng Anh bằng hình thức trắc nghiệm khách quan áp dụng cho sinh viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán có sự phân hóa cao theo nhiều cấp độ nhận thức, phù hợp với đối tượng đào tạo nhằm góp phần nâng cao kết quả học tập của sinh viên. Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn cao. 

Quỳnh Anh.