Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường năm 2019 “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ”

Chiều 18/11/2019, nhóm giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng gồm ThS. Nguyễn Thị Thu Trinh (Chủ nhiệm đề tài), ThS. Lê Hoàng Như Nguyện (đồng chủ nhiệm đề tài), ThS. Nguyễn Thị Anh Trâm (Thư ký đề tài), ThS. Nguyễn Lê Nguyên Dung (Thành viên) đã bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp Trường “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngân hàng xanh là một khái niệm mới được biết đến trong những năm gần đây đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Nhóm tác giả đã tiến hành phân tích, bổ sung và hoàn thiện những lý luận cơ bản về ngân hàng xanh, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng xanh. Kết quả nghiên cứu của đề tài là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ giảng viên và sinh viên của Trường trong việc giảng dạy và học tập các môn học liên quan đến ngành Tài chính - Ngân hàng. Đồng thời cũng là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và ngành ngân hàng ở Việt Nam nói chung trong việc nhận diện những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng xanh. Hơn nữa, những hàm ý chính sách từ nghiên cứu sẽ giúp cho các ngân hàng có những cải cách thích hợp và kịp thời, ứng dụng vào thực tiễn hoạt động ngân hàng xanh nhằm thúc đẩy các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đẩy nhanh lộ trình thực hiện ngân hàng xanh.

Đề tài được thực hiện đúng tiến độ, có giá trị ứng dụng thực tiễn, Hội đồng nghiệm thu thống nhất thông qua với kết quả xếp loại Khá.

Một số hình ảnh:


ThS. Nguyễn Thị Thu Trinh đại diện nhóm tác giả báo cáo kết quả đề tài


TS. Tống Thiện Phước, Trưởng Bộ môn Tiền tệ - Ngân hàng, Khoa Tài chính - Ngân hàng  phản biện đề tài


Nhóm tác giả thực hiện đề tài

Quỳnh Anh.