Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Nghiệm thu Đề tài khoa học: “Nghiên cứu ảnh hưởng của các đánh giá trực tuyến đến doanh số bán hàng trên các trang web bán hàng trực tuyến tại Việt Nam”

    
Sáng ngày 15/11, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học do NGƯT, TS. Bùi Phụ Anh làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Trường
Nghiên cứu ảnh hưởng của các đánh giá trực tuyến đến doanh số bán hàng của các trang web bán hàng trực tuyến tại Việt Nam. Đề tài do ThS. Mai Thị Thanh Thúy, giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh làm chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm đề tài là ThS. NCS. Nguyễn Thị Như Mai, Phó Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, ThS. Lê Thị Thu Khương làm Thư ký cùng sự tham gia của ThS. Đỗ Tâm Vinh, giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu kiểm định tác động của đánh giá trực tuyến đến doanh số bán hàng của các trang web bán hàng trực tuyến tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp cho các trang web bán hàng trực tuyến nhằm tăng doanh số bán hàng.

Đề tài được thực hiện đúng tiến độ, có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế đồng thời đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài cho tốt hơn. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua đề tài với kết quả đánh giá xếp loại Khá.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu:


Nhóm tác giả đề tài


 

Quỳnh Anh.