Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Nghiệm thu Đề tài khoa học: “Giải pháp gia tăng số lượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”

Chiều ngày 12/11, Hội đồng nghiệm thu đề tài do NGƯT, TS. Bùi Phụ Anh làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Trường “Giải pháp gia tăng số lượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đề tài do ThS. Lê Thị Tuyết Thoa, Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng làm chủ nhiệm, ThS. Phạm Thị Minh Việt - Phó Trưởng Bộ môn Tài chính công đồng chủ nhiệm, ThS. Nguyễn Thị Tường Vi - Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng làm Thư ký đề tài cùng với sự tham gia của ThS. Nguyễn Thị Anh Trâm.

Đề tài nghiên cứu thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động. Qua đó, nhóm tác giả tìm ra những nguyên nhân người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đưa ra các giải pháp nhằm gia tăng số lượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


ThS. Lê Thị Tuyết Thoa thay mặt nhóm tác giả trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu

Sau phần báo cáo tóm tắt kết quả đề tài nghiên cứu của Chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong Hội đồng đã tiến hành đánh giá nhận xét. Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua đề tài với kết quả đánh giá xếp loại Khá.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác giảng dạy và học tập trong Nhà trường.

 

Nhóm tác giả

 

Hội đồng nghiệm thu và nhóm tác giả 

Quỳnh Anh.