Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường năm 2019 “Hoàn thiện pháp luật về chế độ hưu trí - Từ thực tiễn Quảng Ngãi”

   
Ngày 9/9 vừa qua, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường do Tiến sĩ Bùi Phụ Anh làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu đề tài “
Hoàn thiện pháp luật về chế độ hưu trí - Từ thực tiễn Quảng Ngãi”.  Đề tài do ThS. NCS. Phạm Thị Thi, giảng viên Khoa Luật Kinh tế chủ nhiệm, ThS. Nguyễn Thị An làm Thư ký đề tài cùng sự tham gia của một số giảng viên khác trong Khoa Luật Kinh tế.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu, tìm hiểu, hệ thống hóa các quy định pháp luật hiện hành về chế độ hưu trí và tình hình thực hiện pháp luật về chế độ hưu trí của cá nhân, tổ chức, cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về chế độ hưu trí trên tỉnh Quảng Ngãi nói riêng; hoàn thiện pháp luật về chế độ hưu trí nói chung, góp phần hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, làm cơ sở, nền tảng cho sự phát triển bền vững nền kinh tế đất nước.

Đề tài được thực hiện đúng tiến độ, có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng đã nêu ra những mặt còn hạn chế đồng thời đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài được tốt hơn. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua đề tài với kết quả đánh giá xếp loại Khá.
Quỳnh Anh.