Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Chi bộ Ban Quản lý Khu Nội trú và Chi bộ Công tác Sinh viên tổ chức kết nạp đảng viên mới

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng”. Vì vậy, trong thời gian qua, Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Kế toán luôn chú trọng công tác phát triển Đảng trong các Chi bộ. Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

Được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Kế toán, trong 2 ngày 15/5 và 16/5 vừa qua, Chi bộ Ban Quản lý Khu Nội trú và Chi bộ Công tác Sinh viên đã tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới cho 05 quần chúng ưu tú là sinh viên:

1. Dương Mạnh Hải - Sinh viên Lớp D04C11

2. Lê Hoàng Anh - Sinh viên Lớp D04B11

3. Tô Trần Phương Trâm - Sinh viên Lớp D04C11

4. Võ Mai Bảo Ngọc - Sinh viên Lớp D04B15

5. Trần Hoàng Nguyệt Hàn - Sinh viên Lớp D04B13

Lễ Kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới.       

Tại các buổi lễ, đồng chí Đào Tấn Hoanh - Bí thư Chi bộ Ban Quản lý Khu Nội trú và đồng chí Nguyễn Chấp - Bí thư Chi bộ Công tác sinh viên đọc và trao Quyết định kết nạp cho 05 quần chúng ưu tú và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Sau khi nhận Quyết định kết nạp, các đồng chí đảng viên mới đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ và Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán ngày càng vững mạnh.


Các đảng viên mới Chi bộ Ban Quản lý Khu Nội trú 


Đồng chí Nguyễn Thị Phương Ngọc - Bí thư Đoàn Trường tặng hoa cho các đảng viên mới của Chi bộ Công tác Sinh viên
Chụp hình lưu niệm

Quỳnh Anh.