Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Nghiên cứu sinh Võ Thị Thu Diệu bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

    Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên trong Nhà trường là một trong những mục tiêu hàng đầu của chiến lược phát triển bền vững của Trường Đại học Tài chính - Kế toán. 
    Ngày 28/8 vừa qua, tại Học viện Khoa học xã hội, NCS. Võ Thị Thu Diệu (Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Tài chính - Kế toán) đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Quản trị kinh doanh với tên đề tài “Văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại ở tỉnh Quảng Ngãi”, người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn An Hà (công tác tại Viện Nghiên cứu Châu Âu - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và TS. Lê Xuân Lãm (công tác tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán)


Tân Tiến sỹ Võ Thị Thu Diệu chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ 

    Luận án nhằm phân tích thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại ở tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua, từ đó đề xuất giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp cho các ngân hàng thương mại ở Quảng Ngãi góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh bền vững cho các ngân hàng trong quá trình hội nhập quốc tế.

 


Toàn cảnh buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ  

    Về mặt lý luận, luận án hệ thống và thống nhất lại các khái niệm về văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại, cung cấp cơ sở khoa học trong nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp, tổng kết các khái niệm liên quan và phát biểu khái niệm văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại, xác định các nhóm biểu hiện chính của văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại và xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp của ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi. Vì vậy, kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần làm phong phú, đa dạng hệ thống lý thuyết về văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng thương mại. Đồng thời, luận án đã hình thành khung phân tích hoàn chỉnh về văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại để có thể triển khai các nghiên cứu khác trong tương lai.

 

    Về mặt thực tiễn, luận án phân tích thực trạng về biểu hiện và loại hình văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại ở Quảng Ngãi và các yếu tố ảnh hưởng, trên cơ sở đó đề xuất các nhóm giải pháp có khả năng ứng dụng cho các nhóm chi nhánh ngân hàng thương mại khối tư nhân và khối nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi. Những giải pháp này có thể sử dụng làm cơ sở khoa học cho chiến lược thay đổi hoặc phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, góp phần tạo nên năng lực cạnh tranh bền vững cho các ngân hàng trong quá trình hội nhập quốc tế.

 

    Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

  Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:


Đại diện Trường Đại học Tài chính - Kế toán tặng hoa chúc mừng

Tân Tiến sỹ Võ Thị Thu Diệu  


Tân Tiến sỹ Võ Thị Thu Diệu tặng hoa thầy hướng dẫn PGS.TS. Nguyễn An Hà   (Quỳnh Anh)