Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Nghiên cứu sinh Thái Thị Phương Lan bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Ngày 25/8 vừa qua, tại Học viện Khoa học xã hội, NCS. Thái Thị Phương Lan (Phó Trưởng Bộ môn Luật cơ bản, Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Tài chính - Kế toán) đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính với tên đề tài “Trách nhiệm công vụ của công chức theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh Nam Trung Bộ dưới sự hướng dẫn của GS,TS. Phạm Hồng Thái.

Toàn cảnh buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ 

Về lý luận, luận án góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về trách nhiệm công vụ của công chức, đưa ra khái niệm trách nhiệm công vụ; đặc điểm, vai trò của trách nhiệm công vụ; điều chỉnh pháp luật đối với trách nhiệm công vụ của công chức; nghiên cứu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm công vụ nhằm tác động tính tự giác, tự nguyện của công chức.

Về thực trạng, luận án đánh giá một cách khách quan, có hệ thống thực trạng pháp luật ở Việt Nam và thực hiện trách nhiệm công vụ của công chức gắn với phạm vi không gian cụ thể khu vực Nam Trung Bộ. Đồng thời, luận án chỉ ra những hạn chế, bất cập, những khiếm khuyết trong các quy định pháp luật, thực hiện trách nhiệm công vụ của công chức.

Về giải pháp, luận án nghiên cứu đề xuất các giải pháp có tính khoa học, khả thi để hoàn thiện pháp luật và tăng cường thực hiện trách nhiệm công vụ của công chức tại Việt Nam nói chung và các tỉnh Nam Trung Bộ nói riêng.

Những kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là tài liệu tham khảo cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc hoàn thiện thể chế pháp luật, thực tiễn thực hiện trách nhiệm công vụ của công chức. Đồng thời, cũng có giá trị làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các cơ sở đào tạo các chuyên gia pháp luật, hành chính ở nước ta hiện nay.

Tân Tiến sỹ Thái Thị Phương LanTân Tiến sỹ Thái Thị Phương Lan chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ

Việc NCS. Thái Thị Phương Lan bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên trong Nhà trường, là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

Đại diện Trường Đại học Tài chính - Kế toán tặng hoa chúc mừng

(Quỳnh Anh)