Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Nghiệm thu Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp sản xuất và thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chiều ngày 13/12, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Tài chính - Kế toán do Tiến sĩ Phạm Sỹ Hùng làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Trường: “Hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp sản xuất và thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.

Đề tài do ThS. Nguyễn Hoàng Nguyên, ThS. Đỗ Cao Thị Ngạn Triều đồng chủ nhiệm, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung làm thư ký đề tài, 02 thành viên tham gia là ThS. Trần Thị Phương Thảo và Phạm Ngọc Khuê (cán bộ Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi).

Đề tài đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về công tác quản lý thuế GTGT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong 3 năm từ 2015 đến 2017. Từ những phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp sản xuất, thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đề tài đã đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Đề tài được Hội đồng đánh giá có giá trị khoa học, có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua đề tài với kết quả đánh giá xếp loại Tốt.


ThS. Đỗ Cao Thị Ngạn Triều đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu


TS. Lê Văn Khâm nhận xét đề tài


ThS. Lê Văn Khương nhận xét đề tài

                                                          Nguyễn Thị Thu Hảo.