Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Nghiệm thu đề tài “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi”

Ngày 27/11 vừa qua, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học do Tiến sĩ Phạm Sỹ Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Trường “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” Đề tài do ThS. Thái Thị Phương Lan, ThS. Phạm Thị Hạnh giảng viên Khoa Luật Kinh tế chủ nhiệm, ThS. Mai Nguyễn Anh Thư làm thư ký đề tài.

 

TS. Lê Xuân Lãm, Thư ký Hội đồng nhận xét đề tài

  

ThS. Huỳnh Ngọc Nghiêm nhận xét đề tài 

Đề tài được thực hiện với mục tiêu đánh giá thực tiễn triển khai, thực hiện quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói chung và đặc biệt tập trung nghiên cứu, đánh giá về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm nói riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đề tài được thực hiện đúng tiến độ, có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng đã nêu ra những mặt còn hạn chế đồng thời đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua đề tài với kết quả đánh giá xếp loại Khá.

 

Hội đồng và nhóm tác giả

 

Quỳnh Anh.