Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu các yếu tố quyết định đến thời gian lưu trú của du khách tại điểm đến tỉnh Quảng Ngãi”

Chiều ngày 28/11, đề tài “Nghiên cứu các yếu tố quyết định đến thời gian lưu trú của du khách tại điểm đến tỉnh Quảng Ngãi” do ThS. Lê Thị Thu Khương và ThS. Nguyễn Thị Phụng, Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh đồng chủ nhiệm, ThS. Mai Thị Thanh Thúy - Thư kí đề tài thực hiện đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua với kết quả xếp loại Khá.

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu các yếu tố quyết định đến thời gian lưu trú của du khách tại điểm đến Quảng Ngãi. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách. tại các điểm đến Quảng Ngãi, chia làm các nhóm: Nhóm giải pháp liên quan đến đặc điểm nhân khẩu học, nhóm giải pháp liên quan đến đặc điểm của chuyến đi, nhóm giải pháp liên quan đến đặc điểm của điểm đến và một số giải pháp khác.

Kết quả nghiên cứu đề tài là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng viên và sinh viên trong Nhà trường.


ThS. Lê Thị Thu Khương - Đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài


TS. Trần Tùng Lâm - Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh phản biện đề tài

 

Quỳnh Anh.