Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Thành lập Tổ Tuyển sinh Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyển sinh của Nhà trường, vừa qua, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã ra Quyết định thành lập Tổ tuyển sinh để kịp thời triển khai công tác tuyển sinh cho năm 2019. Tổ Tuyển sinh gồm 21 thành viên, trực thuộc Phòng Quản lý Đào tạo, do TS. Phạm Hoài Nam - Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo, phụ trách Phòng kiêm nhiệm chức danh Tổ trưởng.

Tổ Tuyển sinh thành lập theo nguyên tắc không tăng thêm biên chế, gồm một số thành viên chuyên trách và một số thành viên kiêm nhiệm được chọn từ các đơn vị trong Nhà trường. Các thành viên trong Tổ Tuyển sinh được chia làm ba nhóm: Nhóm Tư vấn, Nhóm Truyền thông và Nhóm Tổ chức sự kiện.

Tổ Tuyển sinh làm đầu mối để thống nhất và tập trung nguồn lực trong việc tham mưu cho Hội đồng tuyển sinh xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình tuyển sinh; đổi mới giải pháp và công cụ tuyển sinh phù hợp với những đòi hỏi của công tác tuyển sinh năm 2019 và những năm tiếp theo.

Ngày 22/11 vừa qua, Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Phạm Sỹ Hùng trao Quyết định giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong Tổ Tuyển sinh. Sau khi trao Quyết định, TS. Phạm Sỹ Hùng triển khai các nội dung công việc Tổ cần tập trung thực hiện trong thời gian đến. 
Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Phạm Sỹ Hùng trao Quyết định giao nhiệm vụ cho TS. Phạm Hoài Nam
và các thành viên trong Tổ Tuyển sinh


Quỳnh Anh (Phòng QLKH&HTQT).