Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Sự kiện

Khoa Tài chính - Ngân hàng tổng kết năm học 2017-2018

Tối ngày 26/9, Khoa Tài chính - Ngân hàng tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2017 -2018 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Trường - TS. Phạm Sỹ Hùng, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường, lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn, các giáo viên cố vấn của Khoa cùng gần 200 sinh viên (SV) thuộc Khoa Tài chính - Ngân hàng.


TS. Phạm Sỹ Hùng, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường phát biểu tại Lễ Tổng kết

Mở đầu Lễ Tổng kết, TS. Lê Văn Khâm, Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng trình bày Báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018 và định hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019. Các sinh viên của Khoa trình bày các tham luận về phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm để học tập hiệu quả trong đào tạo theo học chế tín chỉ, phương pháp quản lý lớp trong đào tạo theo học chế tín chỉ, …. Đặc biệt, trong Lễ Tổng kết, còn có sự chia sẻ của Lưu sinh viên Lào về những khó khăn và thuận lợi trong quá trình học tập của Lưu sinh viên Lào tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

Căn cứ vào quy chế học tập của Trường, năm học 2017-2018, số sinh viên của Khoa Tài chính - Ngân hàng được biểu dương, khen thưởng là 21 sinh viên, trong đó số sinh viên được công nhận danh hiệu “Sinh viên Khá” là 9, danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc, Giỏi” là 13. Ngoài ra, còn có 04 cán bộ lớp được công nhận danh hiệu “Đạt thành tích trong hoạt động quản lý lớp sinh viên trong năm học 2017-2018”.  


Một số hình ảnh của buổi lễ:


Sinh viên Nguyễn Thế Phiệt - D04A trình bày tham luận


Sinh viên Sitthixay Chanpheng - D05A trình bày tham luận


TS. Lê Văn Khâm, Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng chủ trì phần đối thoại với sinh viên


Sinh viên phát biểu ý kiến

Quỳnh Anh.