Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; kế hoạch số 214-KH/TU ngày 09/7/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc thực hiện Chỉ thị 35, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 10/10/2019 về việc đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022, Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã ban hành Kế hoạch số 114-KH/ĐU ngày 16/12/2019 về tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Ngay sau khi Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - đơn vị tổ chức đại hội điểm - tổ chức thành công đại hội vào ngày 05/02/2020, đến nay, đã có 12/14 chi bộ hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. (02 Chi bộ: Công tác sinh viên và Khu Nội trú do có nhiều đảng viên là sinh viên chưa tập trung học lại, sẽ được tổ chức trong tháng 3/2020)

Trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đại hội các chi bộ đã tiến hành theo đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy. Thông qua Đại hội, các chi bộ đã hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 của chi bộ và bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ

Quỳnh Anh.