Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán (Khóa XV)

Sáng ngày 11/8/2018, Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã long trọng tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán (Khóa XV).

Tham dự hội nghị, về phía Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Kế toán có đồng chí Bùi Phụ Anh - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Bá Ấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Dự thảo Báo cáo Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ trường Đại học Tài chính - Kế toán (Khóa XV) và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ giai đoạn 2018-2020. Dự thảo báo cáo đã khái quát đặc điểm tình hình Đảng bộ, tóm tắt những kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị khóa XV trong nửa đầu nhiệm kỳ.


Đồng chí Mai Bá Ấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Dự thảo Báo cáo Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ trường Đại học Tài chính - Kế toán (Khóa XV)


Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng Đảng bộ đã lãnh đạo toàn trường phấn đấu từng bước hoàn thành mục tiêu chung mà Nghị quyết đã đề ra, nhất là 3 mục tiêu mang tính đột phá: Phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao; hoàn thành một số hạng mục của dự án xây dựng cơ sở vật chất của Trường; thực hiện từng bước cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng chính quyền và đoàn thể vững mạnh, chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyển sinh, NCKH, hợp tác quốc tế. Đảng ủy trường luôn thể hiện vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện thành công mọi nhiệm vụ, giữ vững sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong toàn Đảng bộ, các mặt hoạt động của Nhà trường đã đi vào nề nếp, kỷ cương, kỷ luật.

Dự thảo Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; từ đó đề ra phương hướng, giải pháp trọng tâm phát triển Đảng bộ trường trong nửa cuối nhiệm kỳ. Các đại biểu đã đưa ra ý kiến đóng góp điều chỉnh các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bùi Phụ Ạnh, Bí thư Đảng ủy đã kêu gọi tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, các đồng chí đảng viên, cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Đảng bộ Nhà trường khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. 


Toàn cảnh Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán (Khóa XV)Đồng chí Bùi Phụ Anh, Bí thư Đảng phát biểu tổng kết Hội nghị


                                                                 Thu Hảo.