Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Tổ chức thành công Hội thảo “Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2018” tại Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Sáng ngày 23.7, tại Phân hiệu Thừa Thiên Huế thuộc Trường Đại học Tài chính - Kế toán diễn ra Hội thảo “Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2018” do Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức.

Tham dự Hội thảo có Ông Nguyễn Ngọc Vân, Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ Nội vụ), đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, các đơn vị trực thuộc ngành Tài chính và các địa phương, cùng đông đảo công chức, viên chức thuộc cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngành Tài chính. Chủ trì Hội thảo là Ông Phạm Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức (Bộ Tài chính) và Ông Hoàng Trần Hậu, Giám đốc Trường Bồi dưỡng Cán bộ tài chính.Ông Phạm Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) phát biểu tại hội thảoTS. Phạm Sỹ Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Giám đốc Phân hiệu Huế phát biểu


Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với thực tiễn công việc của công chức, viên chức ngành Tài chính đang là yêu cầu, đòi hỏi các cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngành Tài chính phải đáp ứng, để thực sự là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế. Đây cũng là chủ đề được các chuyên gia, nhà quản lý thảo luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia đào tạo trong các đơn vị ngành Tài chính đưa ra nhiều khuyến nghị, phương hướng để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới.

Trên cơ sở tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý tại hội thảo, Ông Phạm Xuân Thủy đề nghị những người đứng đầu đơn vị cần có sự trao đổi, hợp tác trong việc sử dụng nguồn nhân lực sẵn có của đơn vị để phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng được tốt hơn trong thời gian tới.Toàn cảnh Hội thảo

Quỳnh Anh.