Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Khai giảng “Lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật trong quản lý tài chính cho chủ tài khoản cấp xã năm 2018”

Sáng ngày 18/6, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán thuộc Trường Đại học Tài chính - Kế toán phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức “Lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật trong quản lý tài chính cho chủ tài khoản cấp xã năm 2018”.

Lớp học có 130 học viên là các đồng chí lãnh đạo, kế toán trưởng các xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích của lớp học nhằm giúp cho các đồng chí lãnh đạo, kế toán trưởng các xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện trên tỉnh Quảng Ngãi cập nhật đầy đủ, kịp thời, có hệ thống kiến thức về pháp luật tài chính, ngân sách, nâng cao kỹ năng vận dụng các văn bản pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý ngân sách, tài chính, tài sản của đơn vị.

Nội dung bồi dưỡng gồm 3 chuyên đề, tập trung chủ yếu vào tìm hiểu các nội dung về Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn áp dụng cho xã, phường, thị trấn. Lớp học kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 18/6 đến hết ngày 20/6.ThS Nguyễn Đăng Hồng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán giảng Chuyên đề 1Toàn cảnh lớp học


Quỳnh Anh.