Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Công ty cổ phần Giáo dục và Đào tạo GBI quốc tế trao học bổng cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong khóa học

Căn cứ kết quả học tập của Khóa rèn luyện Kỹ năng mềm I và II năm 2018 của sinh viên Khóa 6 Đại học chính quy, vừa qua, Công ty cổ phần Giáo dục và Đào tạo GBI quốc tế đã trao học bổng cho 18 sinh viên có thành tích xuất sắc trong khóa học với tổng số tiền là 10.000.000 đồng. Khóa I gồm
222 sinh viên các lớp: D06A, D06B11, D06B12, D06B13, D06B14. Khóa II gồm 215 sinh viên các lớp: D06B15, D06B31&C11, D06L11, D06Q, D06Q31. Thời gian khóa học bắt đầu từ ngày 13/4 và kết thúc vào ngày 6/5.

Danh sách 18 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong khóa học được cấp học bổng

STT

Họ và tên

Lớp

1

Trịnh Trương Thị Cẩm Hiền

D06Q

2

Trần Công Trình

D06A

3

Huỳnh Thị Vy

D06B11

4

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

D06B13

5

Đinh Thiên Quốc

D06B14

6

Tô Thị Ngọc Phương

D06B14

7

Tạ Thị Quỳnh Hương

D06B15

8

Nguyễn Thị Xuân Trang

D06B15

9

Nguyễn Đức Anh

D06C11

10

Nguyễn Minh Tuấn

D06L11

11

Võ Linh Tú Trinh

D06L11

12

Nguyễn Tiến Lộc

D06L11

13

Đinh Văn Hoàng

D06L11

14

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

D06L11

15

Lê Thị Hoài Mỹ

D06Q

16

Huỳnh Quang Minh

D06Q31

17

Nguyễn Văn Thôi

D06Q31

18

Phạm Thị Mỹ Trang

D06B15

 

 

Quỳnh Anh.