Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Hội thảo khoa học Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với các vấn đề của thế giới đương đại

    
Vào những năm 40 của thế kỷ XIX, Chủ nghĩa Mác
- Lênin ra đời đã đóng vai trò là công cụ lý luận để góp phần nhận thức và cải tạo thế giới, như Các Mác đã từng khẳng định: “Các nhà triết học đã giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới”. Chủ nghĩa Mác - Lênin với tư cách là một học thuyết cách mạng về bản chất và khoa học về thực chất không chỉ có ý nghĩa lịch sử mà còn có ý nghĩa thời đại to lớn, mang hơi thở và sức sống của thời đại. Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin được thể hiện ở nguyên tắc xuyên suốt: “quan điểm về đời sống, về thực tiễn, phải là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận thức”.

Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác - lãnh tụ của giai cấp vô sản, một trong những vĩ nhân của nhân loại (5/5/1818 - 5/5/2018), chiều ngày 03/5/2018, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã tổ chức Hội thảo khoa học “Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với các vấn đề của thế giới đương đại”. Dự Hội thảo có Tiến sĩ Mai Bá Ấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn và toàn thể giảng viên của Khoa Lý luận chính trị.

Với 17 bài viết tham gia Hội thảo của các giảng viên lý luận chính trị trong và ngoài nhà trường đều tập trung phân tích góp phần làm rõ những vấn đề triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học trong học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin và những đóng góp thiên tài của lãnh tụ Các Mác đối với nhân loại như: Những phát kiến vĩ đại của Các Mác làm thay đổi diện mạo của thế giới đương đại; Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng Cộng sản và công tác xây dựng Đảng hiện nay ở Việt Nam; Từ dự báo của Các Mác về “khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” đến cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay; Ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ để khẳng định rằng: Chính sự thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng đã làm cho di sản của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung và những đóng góp nổi bật của lãnh tụ Các Mác có ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc, cần được nhìn nhận một cách khoa học trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS. Đỗ Thành Đô - Trưởng Khoa Lý luận chính trị, chủ trì Hội thảo đã khẳng định: Theo dòng chảy của lịch sử, chủ nghĩa Mác - Lênin với những tư tưởng, luận điểm khoa học, đúng đắn giá trị to lớn đối với nhân loại trong giai đoạn hiện nay. Những đóng góp của lãnh tụ Các Mác nhằm hướng đến mục tiêu giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân loại, làm cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn. Vì lẽ đó, trong thời đại ngày nay, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn còn nguyên giá trị góp phần soi tỏ và vạch ra con đường đi của nhân loại./.

 

Võ Văn Thảo.