Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Sự kiện

Khai giảng lớp Tập huấn “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” tại Kon Tum

Sáng ngày 12/4, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán thuộc Trường Đại học Tài chính - Kế toán phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tổ chức Lớp Tập huấn “Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp” theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính cho hơn 200 kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham dự khai giảng Lớp Tập huấn có Ông Đồng Thanh Xuân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum, Ông Trần Ngọc Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán, các giảng viên tham gia giảng dạy Lớp Tập huấn cùng các học viên lớp học.Ông Trần Ngọc Nghĩa, Giám đốc Trung tâm BD & TV TC-KT-KT phát biểu tại buổi lễ


Việc tham gia Lớp Tập huấn đã giúp cho các chủ tài khoản, đội ngũ kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh cập nhật kịp thời các nội dung của chế độ kế toán mới và vận dụng hợp lý vào thực tế của từng đơn vị 

Quỳnh Anh.