Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Sự kiện

Sinh viên Khóa 3 Đại học và Khóa 5 Liên thông Đại học Khoa Kế toán - Kiểm toán bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Trong 3 ngày 28, 29 và 30/3, Khoa Kế toán - Kiểm toán tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 65 sinh viên của Khoa. Để đảm bảo tiến độ bảo vệ theo kế hoạch, Khoa Kế toán - Kiểm toán đã thành lập 2 Hội đồng do TS. Bùi Thị Yến Linh, Trưởng Khoa Kế toán - Kiểm toán và ThS. Lê Văn Khương làm Chủ tịch Hội đồng.


Nội dung các đề tài chủ yếu về các lĩnh vực của kế toán, kiểm toán như kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, quy trình kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng, kế toán nguyên vật liệu, kế toán tiền lương, kế toán mua bán hàng hóa, …. Việc tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đánh giá năng lực của sinh viên, khẳng định thành tích của sinh viên trong quá trình học tập mà còn là cơ hội giúp sinh viên công bố kết quả nghiên cứu - công trình khoa học đầu tay của mình.
 

Quỳnh Anh.