Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Sinh viên Khóa 3 ĐH và Khóa 5 Liên thông ĐH Khoa Quản trị kinh doanh bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Trong 2 ngày 22 và 23/3, Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thuộc Khoa Quản trị kinh doanh tiến hành tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 15 sinh viên của Khoa. Hội đồng do TS. Trần Tùng Lâm, Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh làm chủ tịch Hội đồng. Trong số 15 sinh viên bảo vệ khóa luận, có 14 sinh viên thuộc Khóa 3 Đại học và 01 sinh viên Khóa 5 Liên thông Đại học. 

Kết quả bảo vệ, có 06 sinh viên đạt loại Xuất sắc, 09 sinh viên đạt loại Giỏi.


Sinh viên trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứuSinh viên chụp hình lưu niệm với giảng viên

Nguồn tin: Quỳnh Anh