Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Tập huấn “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” theo Thông tư 107/2017/TT-BTC cho các đơn vị

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2017/ TT-BTC ngày 10/10/2017 về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018. Thông tư thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC.NGƯT, TS. Bùi Phụ Anh - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Lễ khai giảng lớp tập huấn tại Bình Định


Nhằm đáp ứng các thay đổi về cơ chế chính sách tài chính hiện hành theo Thông tư trên, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán thuộc Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã tiếp tục phối hợp với một số đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức tập huấn cho các chủ tài khoản và kế toán trưởng. Tiếp nối sự thành công các lớp tập huấn trước, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán tiếp tục phối hợp với các đơn vị sau tổ chức các lớp tập huấn:

Ngày 17, 18, 19/1: Phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Bình Định tập huấn cho 670 học viên, gồm 2 lớp: Chủ tài khoản và Kế toán trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở;

Ngày 23, 24, 25/1: Phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Sơn Hà tập huấn cho 90 học viên là các chủ tài khoản và kế toán trưởng các trường học trên địa bàn huyện;

Ngày 25, 26/1: Phối hợp với Phòng Tài chính huyện Tây Trà tập huấn cho 80 học viên là kế toán trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Phòng;

Ngày 29, 30, 31/1: Phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Tư Nghĩa tập huấn cho hơn 100 học viên là các chủ tài khoản và kế toán trưởng các trường học trên địa bàn huyện;

Ngày 1, 2/2: Phối hợp với Sở Y Tế tỉnh Quảng Ngãi tập huấn cho 100 học viên là các kế toán trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở;

Ngày 5 và 6/2: Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trà Bồng tập huấn cho 120 học viên là kế toán trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Phòng;

Nguồn tin: Quỳnh Anh