Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Sự kiện

Nghiệm thu Đề tài “Giải pháp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Tài chính công thông qua xây dựng Bộ Tài liệu thực hành Lập dự toán ngân sách địa phương”

Chiều ngày 10/1, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường do Tiến sĩ Phạm Sỹ Hùng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Giải pháp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Tài chính công thông qua xây dựng Bộ Tài liệu thực hành Lập dự toán ngân sách địa phương”. Đề tài do TS. Trương Duy Hoàng - Trưởng Bộ môn Tài chính công và ThS. Phạm Thị Minh Việt - Phó Trưởng Bộ môn Tài chính công đồng chủ nhiệm, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung, Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng làm Thư ký đề tài cùng với sự tham gia của một số giảng viên của Khoa và một số cán bộ của Sở Tài chính Quảng Ngãi.


ThS. Phạm Thị Minh Việt thay mặt nhóm tác giả trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu


   Trong quy trình quản lý ngân sách, lập dự toán ngân sách là khâu mở đầu có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ các khâu của quá trình quản lý ngân sách, đặc biệt trong điều kiện thực hiện quản lý ngân sách Nhà nước theo Luật ngân sách Nhà nước 2015 hiện hành. Vì vậy, việc sinh viên chuyên ngành Tài chính công cần được trang bị kỹ năng thực hành trong khâu lập dự toán ngân sách trước khi ra trường là điều hết sức cần thiết. Đề tài được thực hiện nhằm mục đích giúp cho sinh viên chuyên ngành Tài chính công của Trường có cơ hội tiếp cận với thực tiễn và nâng cao kỹ năng thực hành lập dự toán ngân sách ở địa phương; đồng thời, giảng viên có điều kiện được tiếp cận với thực tiễn công tác lập dự toán ngân sách, qua đó, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần Tài chính công.

Sau phần báo cáo tóm tắt kết quả đề tài nghiên cứu của Chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong Hội đồng đã tiến hành đánh giá nhận xét về đề tài. Đề tài được đánh giá có tính ứng dụng cao trong công tác nghiên cứu, giảng dạy, phù hợp với mục tiêu đào tạo theo định hướng ứng dụng của Nhà trường.

Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua đề tài với kết quả đánh giá xếp loại Khá.
 

Quỳnh Anh