Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp của Trường Đại học Tài chính - Kế toán”

Ngày 9/1 vừa qua, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường do Tiến sĩ Bùi Phụ Anh, Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp của Trường Đại học Tài chính - Kế toán. Đề tài do TS. Đỗ Thành Đô - Trưởng khoa Lý luận chính trị làm Chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm đề tài là ThS. Võ Thị Trương Tâm, Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh. CN. Võ Văn Thảo - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính làm Thư ký đề tài cùng sự tham gia của ThS. Nguyễn Văn Vinh - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và ThS. Nguyễn Thanh Hải - Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế.


ThS. Võ Thị Trương Tâm đại diện nhóm tác giả báo cáo kết quả đề tài


Đề tài được thực hiện với mục tiêu đánh giá thực trạng công tác truyền thông, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp giai đoạn 1997-2017; từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp của Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Đề tài được thực hiện đúng tiến độ, có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế đồng thời đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua đề tài với kết quả đánh giá xếp loại Khá.

Hội đồng nghiệm thu

Nhóm tác giả

 

Quỳnh Anh