Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Nghiệm thu Đề tài “Thực trạng và giải pháp cải thiện Kỹ năng Nói Tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán”

Ngày 9/1 vừa qua, đề tài “Thực trạng và giải pháp cải thiện Kỹ năng Nói Tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Tài chính - Kế toánđược Hội đồng nghiệm thu do TS. Bùi Phụ Anh - Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng thông qua với kết quả xếp loại Khá. Đề tài do nhóm tác giả ThS. Đặng Thị Chung Thủy - Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ và ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Chuyên viên Phòng QLKH&HTQT đồng chủ nhiệm. ThS. Võ Ngọc Ánh - Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ làm Thư ký cùng sự tham gia của ThS, NCS. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh.


ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh thay mặt nhóm tác giả trình bày kết quả đề tài


TS. Trần Thị Bích Thủy - Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ phản biện đề tài


TS. Lê Văn Khâm - Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng phản biện đề tài


Để đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng hiện nay, bên cạnh năng lực chuyên môn, khả năng sử dụng Tiếng Anh của sinh viên khi ra trường thật sự trở thành một tiêu chuẩn quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa và hội nhập. Trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Tiếng Anh được thiết kế thành các học phần khác nhau từ Tiếng Anh cơ bản đến Tiếng Anh chuyên ngành nhằm giúp sinh viên nâng cao bốn kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, tiếp thu các tài liệu nước ngoài về các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy năng lực giao tiếp Tiếng Anh của sinh viên khi tốt nghiệp ra trường còn hạn chế. Đây là một khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm của sinh viên. Do vậy, đề tài “Thực trạng và giải pháp cải thiện Kỹ năng Nói Tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán” được thực hiện nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp cho việc cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh cho sinh viên, đặc biệt là Kỹ năng Nói. Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, giúp giảng viên Tiếng Anh áp dụng vào thực tế giảng dạy tại Trường nhằm tổ chức tốt hơn việc dạy và học Tiếng Anh; từ đó, nâng cao năng lực giao tiếp bằng Tiếng Anh cho sinh viên.


Nhóm tác giả thực hiện đề tài


Nhóm tác giả và Hội đồng nghiệm thu đề tài

 

Quỳnh Anh