Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Sự kiện

Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu thực trạng vận dụng các kỹ thuật kế toán quản trị chi phí chiến lược trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng”

Ngày 3/1 vừa qua, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học do Tiến sĩ Phạm Sỹ Hùng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Trường “Nghiên cứu thực trạng vận dụng các kỹ thuật kế toán quản trị chi phí chiến lược trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng”. Đề tài do ThS, NCS. Phan Thị Thùy Nga (Phó Trưởng Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán  Kiểm toán) làm Chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm đề tài là ThS. Lê Thị Minh Toàn, Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh. ThS, NCS. Nguyễn Thị Hồng Oanh (Phó Trưởng Bộ môn Phân tích, Khoa Kế toán - Kiểm toán) làm Thư ký cùng sự tham gia của ThS. Phan Thị Thu Nga và ThS. Nguyễn Thị Thanh Huệ.


ThS. Lê Văn Khương - Phó Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán phản biện đề tài


TS. Phạm Hoài Nam - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo phản biện đề tài


Đề tài được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu thực trạng việc vận dụng các kỹ thuật kế toán quản trị chi phí chiến lược trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, các kỹ thuật kế toán quản trị chi phí chiến lược đã được đúc kết và đưa vào nghiên cứu vận dụng rất nhiều. Tuy nhiên, các nghiên cứu làm rõ thực trạng vận dụng các kỹ thuật này ở Việt Nam vẫn chưa nhiều. Việc nghiên cứu đề tài này là cơ sở phục vụ cho công tác giảng dạy các môn học của ngành Kế toán - Kiểm toán và Quản trị kinh doanh trong Nhà trường.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá có tính ứng dụng cao trong công tác nghiên cứu và giảng dạy. Hội đồng đã thống nhất thông qua đề tài với kết quả xếp loại Khá.


Nhóm tác giả thực hiện đề tài


 

Quỳnh Anh