Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Sự kiện

Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp trường năm 2017 “Ảnh hưởng của chiến lược Marketing quan hệ đến chất lượng mối quan hệ giữa ngành ngân hàng và khách hàng doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi”

Ngày 4/1 vừa qua, đề tài “Ảnh hưởng của chiến lược Marketing quan hệ đến chất lượng mối quan hệ giữa ngành ngân hàng và khách hàng doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” đã được Hội đồng nghiệm thu do TS. Phạm Sỹ Hùng làm Chủ tịch thông qua với Kết quả xếp loại Khá. Đề tài do nhóm tác giả ThS. Nguyễn Thị Như Mai - Phó Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh và ThS. Nguyễn Vũ Như Quỳnh, Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh đồng chủ nhiệm, ThS. Võ Thị Trương Tâm - Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh làm Thư ký đề tài.TS. Lê Xuân Lãm, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế nhận xét đề tài


Đề tài tập trung vào việc phân tích, đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa ngành ngân hàng và khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2017. Việc nghiên cứu đề tài góp phần nâng cao năng lực khoa học cho giảng viên, bổ sung nguồn tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập trong Nhà trường. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu này giúp lãnh đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có cái nhìn đầy đủ và toàn diện về hoạt động Marketing quan hệ và chất lượng mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng doanh nghiệp trong thời gian qua; là tài liệu tham khảo bổ ích trong việc đề ra phương hướng, chính sách thực hiện các hoạt động marketing quan hệ nhằm gia tăng chất lượng mối quan hệ một cách hiệu quả nhất trong thời gian đến.

Quỳnh Anh