Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Lớp Tập huấn “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” cho ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi

Tiếp nối sự thành công của Lớp Tập huấn “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính được tổ chức từ ngày 20/12 đến 22/12 vừa qua cho ngành Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, trong ba ngày từ ngày 27/12 đến ngày 29/12, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán thuộc Trường Đại học Tài chính - Kế toán phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tổ chức Lớp Tập huấn “Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp” cho ngành Giáo dục tỉnh. Tham dự Lớp Tập huấn có khoảng 110 học viên, trong đó, Lớp Tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC cho chủ tài khoản các đơn vị hành chính sự nghiệp (ngày 27/12) có gần 70 học viên; Lớp Tập huấn cho kế toán trưởng, kế toán viên (ngày 28 và 29/12) có hơn 40 học viên.Ông Nguyễn Kiên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc Lớp tập huấn


Tham dự khai giảng Lớp Tập huấn, có NGƯT. TS. Bùi Phụ Anh, Hiệu trưởng Nhà trường, Ông Nguyễn Kiên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, ThS. Trần Ngọc Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán, các giảng viên tham gia giảng dạy Lớp Tập huấn cùng các học viên lớp học.


Việc tham gia Lớp Tập huấn đã giúp cho các chủ tài khoản, đội ngũ kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh cập nhật kịp thời các nội dung của chế độ kế toán mới, vận dụng hợp lý vào từng đơn vị của mình.

Hình ảnh Lớp tập huấn

 

Quỳnh Anh