Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Trường ĐH Tài chính - Kế toán cấp gần 500 triệu đồng học bổng KKHT học kỳ II năm học 2016-2017

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ sinh viên học tốt, nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường chi gần 500 triệu đồng cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 - 2017 cho 108 sinh viên khóa 3, khóa 4, khóa 5 Đại học, khóa 5 Liên thông Đại học và khóa 18, 19 Cao đẳng hệ chính quy.


Mức học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ Đại học là 5.025.000 đ/ học bổng Xuất sắc, 4.355.000 đ/ học bổng Giỏi; đối với sinh viên hệ Cao đẳng 3.315.000 đ/ học bổng Giỏi, 2.550.000 đ/ học bổng Khá,.


Số lượng sinh viên được cấp và số tiền được cấp học bổng:


STT

Khóa

SL SV được cấp HBKKHT

Số tiền được cấp

1

3 ĐH

43

207.365.000 đ

2

4 ĐH

26

130.650.000 đ

3

5 ĐH

20

93.130.000 đ

4

5 LTĐH

7

33.165.000 đ

5

18 CĐ

7

18.615.000 đ

6

19 CĐ

5

13.515.000 đ

 

           

Nguồn tin: Vũ Văn Khanh ( Phòng CTSV)