Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Sự kiện

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quyết bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

 

     
Toàn cảnh Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ 

Ngày 20/9, tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Quyết (Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Tài chính - Kế toán) đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử với tên đề tài Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Đặng Hữu Toàn.


Đến dự buổi bảo vệ có TS. Phạm Sỹ Hùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường và một số giảng viên của Trường đang học tập tại Hà Nội.


Luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Quyết góp phần làm rõ thêm về nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tầm quan trọng và những yếu tố tác động đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay. Bên cạnh đó, luận án làm rõ thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay.


Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập những vấn đề có liên quan đến nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, luận án còn có thể làm tài liệu tham khảo cho những nhà quản lý, những nhà hoạch định chính sách và những người làm công tác quản lý nhân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.NCS. Nguyễn Thị Quyết chụp ảnh lưu niệm cùng Thầy hướng dẫn khoa học và Hội đồng bảo vệ Luận ánNCS. Nguyễn Thị Quyết chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Kế toán và các đồng nghiệp


Việc NCS. Nguyễn Thị Quyết bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên trong Nhà trường, là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của Trường Đại học Tài chính - Kế toán.


Nguồn tin: Quỳnh Anh (P. QLKH&HTQT)