Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

      
Sáng ngày 26/8, Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể đảng viên, viên chức trong nhà trường.


Thông qua đĩa DVD do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành, Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản của 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đồng chí khẳng định, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Việc phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập và tự chủ. 


Căn cứ vào tình hình, đặc điểm của tỉnh và của đơn vị, Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã triển khai chương trình hành động thực hiện 3 Nghị quyết trên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra.


Kết thúc Hội nghị, Tiến sĩ Mai Bá Ấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng khẳng định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, giúp đảng viên, viên chức nắm vững, hiểu sâu nội dung các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, tập  thể trong việc thực hiện các Nghị quyết, góp phần làm tốt công tác tư tưởng, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.


Nguồn tin: Võ Văn Thảo (Phòng TC-HC)