Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 055. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Học bổng

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2016 - 2017

1. Khóa 2 Đại học

2. Khóa 3 Đại học

3. Khóa 4 Đại học

4. Khóa 4 LTĐH

5. Khóa 5 Đại học

6. Khóa 5 LTĐH

7. Khóa 17

8. Khóa 18

9. Khóa 19

Lưu ý: Sinh viên có ý kiến liên hệ tại Phòng CTSV (Cô Sa) trước 16h30 ngày 20/02/2017. Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ chốt danh sách. SV không có ý kiến gì thêm.

  • © Bản quyền Trường Đại học Tài chính - Kế toán
  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 055. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thiết kế bởi Toàn Cầu Xanh