Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Biểu mẫu, hướng dẫn

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu email bằng số điện thoại cá nhân

Bước 1: Lưu số điện thoại vào thiết lập bảo mật của email
Bước 2: Lấy lại mật khẩu email bằng số điện thoại cá nhân