Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Học bổng

Công ty Cổ phần quản lý tri thức GBi Quốc tế trao tặng 45 suất học bổng cho sinh viên

Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo các khóa học kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán trong năm học 2015 - 2016, Công ty Cổ phần quản lý tri thức GBi Quốc tế đã xét tặng học bổng trị giá 22.500.000đ cho 45 sinh viên các khóa đại học chính quy và liên thông đại học hệ chính quy của Trường Đại học Tài chính - Kế toán có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia công tác quản lý các khóa học kỹ năng mềm. Chiều ngày 13/10/2016, được sự ủy quyền của lãnh đạo Công ty, TS. Đỗ Thành Đô, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã trao các suất học bổng cho sinh viên.Trong năm học 2015 - 2016, Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã hợp tác với Công ty Cổ phần quản lý tri thức GBi Quốc tế (Hà Nội) tổ chức được 5 khóa học trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên các khóa 2, 3, 4 đại học hệ chính quy và khóa 3, 4 liên thông đại học hệ chính quy, tổng số sinh viên tham gia các khóa học là 2.860 sinh viên. Sinh viên sau khi kết thúc khóa học được Công ty Cổ phần quản lý tri thức GBi Quốc tế (Hà Nội) đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra đối với sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

                                             Nguồn tin: Vũ Văn Khanh (Phòng CTSV)