Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 055. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức – Thông báo

Danh sách cán bộ lớp, đoàn, hội các khóa được chi trả phụ cấp trách nhiệm năm học 2016 - 2017Lưu ý: Sinh viên có tên trong danh sách nhận tiền tại Phòng Tài chính - Kế toán từ ngày 28/6/2017.

 

  • © Bản quyền Trường Đại học Tài chính - Kế toán
  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thiết kế bởi Toàn Cầu Xanh