Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 055. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Học bổng

Danh sách sinh viên các khóa đủ điều kiện tham gia xét học bổng học kỳ 1 năm 2015 - 2016.

1. Khóa 1 Đại học

2. Khóa 2 Đại học

3. Khóa 3 Đại học

4. Khóa 4 Đại học

5. Khóa 3 liên thông Đại học

6. Khóa 4 liên thông Đại học

7. Khóa 16 Cao đẳng

8. Khóa 17 Cao đẳng

Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Nguyễn Thị Kim Dung - Phòng CTSV đến hết ngày 25/03/2016.

  • © Bản quyền Trường Đại học Tài chính - Kế toán
  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thiết kế bởi Toàn Cầu Xanh