Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức – Thông báo

Thông báo danh sách các học phần mở lớp và không mở lớp trong học kỳ phụ năm học 2016 - 2017

1. Danh sách các học phần đủ số lượng sinh viên đăng ký để mở lớp trong học kỳ phụ, năm học 2016-2017
2. Danh sách các học phần không đủ điều kiện mở lớp trong học kỳ phụ 2016-2017 và tổ chức cho sinh viên đăng ký thay các học phần bị hủy