Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức – Thông báo

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

1. Khóa 4 đại học2. Khóa 2, 3 đại học và Khóa 5 LTĐH3. Khóa 6 liên thông đại học4. Khóa 16, 18 Cao đẳng