Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức – Thông báo

Kết quả Vòng sơ loại Hội thi Tài năng kế toán và DS sinh viên vào vòng chung kết "Tài năng kế toán" năm 2018

1. Kết quả vòng sơ loại


2. Danh sách 20 sinh viên vào vòng chung kết

 

Thông báo: Các sinh viên vào vòng chung kết "Tài năng kế toán" tập trung vào lúc 17g15 ngày 8/11/2018 tại phòng 13A để nghe phổ biến nội dung thi và phân đội thi.